De ratrace naar 1*I

In tijden van COVID-19 heeft de mens al wat meer tijd om eens in zijn pen te kruipen.

Nadat we geslaagd waren voor 4*D/AI sprak ik met Geert om door te doen met onze opleiding tot 1*I. Samen begonnen we te kijken op het nieuwe digitale logboekje van nelos (nvdr: Dives) wat de minimale voorwaarden zijn om deel te mogen nemen aan de lessen en om het parcours te starten.

Zogezegd, zogedaan. Pieter-Jan (PJ) kwam ons vorig jaar in Maart vergezellen en zo had ADC ineens drie kandidaten om mee te dingen naar de titel van instructeur en zo ons duikonderricht wat trachten uit te breiden in de breedte.

Vooreerst werd in het voorjaar en zomer van 2019 telkens openwaterproeven afgelegd. De ene proef al met meer succes dan de andere. PJ die 4 keer de organisatie deed, ikzelf die 4 keer met een beginneling naar 40 m mocht. Het zijn, zoals voor de vorige brevetten, steeds een beetje zenuwachtige momentopnames.

In september mochten we onze kandidatuur voorleggen aan het bestuur (voorzitter) en duikschoolverantwoordelijke. Nadat we alle documenten aan het Nelos Scretariaat hadden overgemaakt, begon de heksenketel.
Elke week naar Mechelen voor een avond theorieles. Elke vak kwam zeer uitgebreid aan bod, den ene avond al interessanter dan de andere. Ik kan wel zeggen dat het telkens lachen geblazen was, zowel in de les als tijdens de rit naar Mechelen. Van M&M’s, carré confituurkes, frisdrank over het Antwerps “Kaske”, “Waaroem”. Als ik eraan terugdenk staat de lach me terug op het gezicht.

Het was toen ook dat we meekregen dat er meer dan 40 kandidaten waren dit jaar voor het theorie-examen dat begin November plaats zou vinden en we best ook maar al wat fysiek konden bijtrainen.

Het zwembadexamen dat pas 14 dagen na het theorie-examen lag, deed ons naast de theorie ook zelf bijtrainen in het zwembad voor het fysieke examen. Indien je geslaagd was voor theorie mocht je immers door naar zwembad.
Het was hier dat Geert, door professionele activiteit, jammer genoeg niet voldoende tijd had en één vak misliep. Geert, je kan dit, dus vol goed moed opnieuw volgend jaar

Het zwembad examen is een korte aaneensluiting van drie proeven – 70 sec stilstaande apneu, ster met 7 en 4 keer 25 meter tussen de flessen – met aansluitend 22 lengtes palmen binnen een tijdsbestek van 12 minuten. Indien je faalt op 1 onderdeel, dien je alles af te werken en nadien alles opnieuw te doen.
PJ deed het allemaal foutloos, ik, daarentegen, had een herkansing nodig. Dus alle twee geslaagd en we konden vooruitkijken naar het finale sluitstuk, examen didactiek theorie en zwembad.

Lesvoorbereidingen maken voor de drie diverse zwembadprotocols 3*D en die dan elke week opnieuw aanpassen in functie van de instructeurs die tips gaven na elke les als voorbereiding.
Alvast  bedankt Boris dat we die van jou konden gebruiken als leidraad.

Lesvoorbereidingen voor een zelf gekozen theorie les, die dient te voldoen aan het niveau van een kandidaat 3*D.
PJ koos voor materiaal, met duikflessen als hoofdonderdeel. Ikzelf de wet van Henry. Ik zou kunnen schrijven hoeveel tijd we hierin hebben gestoken, maar er is geen betere beschrijving die Els en Véronique meermaals gezegd hebben. “Ben je nu alweer voor dat duiken bezig.”

Zowel PJ als ikzelf hebben daar uren tijd in gestoken om alles op orde te krijgen. We hebben de diverse kandidaten uren in het zwembad dezelfde oefeningen laten doen. Hen telkens opnieuw over duikflessen en de wet van Henry lastig gevallen. Om maar te zwijgen van de instructeurs die ook voor ons tijd hebben vrijgemaakt. Ik ga geen namen van diverse instructeurs en kandidaten opnoemen in de kans om iemand te vergeten.

Het resultaat van al dat werk is dat zowel PJ als ikzelf geslaagd zijn en we beiden de titel van 1*I in ontvangst mogen nemen eind Maart.

Wel graag een dankwoordje aan ons vrouwen (Els en Véronique) die ons vele avonden (waarschijnlijk) gemist hebben. De kandidaten om tijdens de trainingen en de dag van examen (bij PJ een tweede keer zelf op een zondag) er te zijn en mee te doen. Het duikonderricht, met Boris als duikscholleider in het bijzonder om ons op te volgen en bij te sturen waar nodig. De instructeurs die lessen en trainingen kwamen bijwonen. Het feestcomité voor een geslaagde avond met hamburgers. Iedereen om ons te steunen.

Het zijn 5 bijzonder drukke (duik)maanden geweest. Bedankt

Gregory

Reacties zijn gesloten.