API – Aanspreekpunt Integriteit

Een Aanspreekpunt Integriteit (API) is een grote meerwaarde voor elke club. Incidenten van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten.
Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn
cruciale elementen om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit
gebeurt steeds met wederzijds respect, voor de melder en andere betrokkenen. Onze club heeft 3 API’s en kun je direct aanspreken of via onderstaande mail bereiken.

Reacties zijn gesloten.