Bestuur en Duikonderricht

Bestuur

Het bestuur, verkozen door de actieve leden, verzekert de dagdagelijkse werking van de club en bestaat uit:

ADC - Eric
Eric Waeterloos
Voorzitter
ADC - Philip
Philip Stevenaert
Ondervoorzitter
ADC - Marc
Marc Verheye
Secretaris
ADC - Carlo
Carlo Vanhalst
Schatbewaarder
ADC - Geert
Geert Coelus
Materiaalverantwoordelijke
ADC - Guy
Guy Van Cauwenberghe
Boetiekverantwoordelijke
ADC - Luc
Luc Aelvoet
Bestuurder
ADC - Harry
Harry Dekens
Bestuurder
ADC - Peter
Peter Vandenbroecke
Bestuurder

Duikonderricht

Het duikonderricht binnen ADC gebeurt volgens de duikinstructie – normen van NELOS.
Deze begeleiders staan steeds voor u klaar:

ADC - Ringo
Ringo Wynants (1* I)
Duikschoolverantwoordelijke
ADC - Joan
Joan Muysoms (1* I)
ADC - Luc
Luc Aelvoet (1* I)
ADC - Boris
Boris De Sutter (1* I)
ADC - Rein
Rein Crombez (1* I)
ADC - Eric
Eric Waeterloos (AI)
ADC - Willy
Willy Van Damme (AI)
ADC - Philip
Philip Stevenaert (AI)
ADC - Philippe
Philippe Moreaux (AI)
ADC - Marc
Marc Verheye (3* D)
ADC - Geert
Geert Coelus (3* D)

De volgende brevetten kunnen bekomen worden:

Recreatieve duikers:

  • 1*D, Elementaire duiker: dit brevet bekomt men bekomt na +/- 15 uur zwembadtraining, het volgen van een theorieles en het uitvoeren van 5 open water duiken onder begeleiding van een instructeur.
  • 2*D, Elementaire duikleider: dit brevet bekomt men na +/- 40 uur zwembadtraining, het volgen van een 10-tal theorielessen op verschillende onderwerpen en het uitvoeren van +/- 40 openwater duiken waarbij men via proeven bepaalde vaardigheden in open water zal moeten demonstreren
  • 3*D, Duikleider: dit is hoogste recreatieve brevet binnen de NELOS brevettenstructuur welke men kan bekomen na +/- 100 uur zwembadtraining, het aantonen van een gevorderde theoretische kennis alsook het uitvoeren van +/- 100 openwater duiken gedurende welke men via proeven heeft gedemonstreerd dat men over alle nodige duiktechnische, fysieke en mentale capaciteiten beschikt om een duikploeg, ook met minder ervaren duikers, in alle omstandigheden te kunnen leiden.

Naaste deze 3 hoofdbrevetten zijn er ook nog een aantal gespecialiseerde brevetten zoals bvb. voor het duiken met Nitroxmengsels.

Sportduikers:

Dit betreft het brevet 4*D / Assistent Instructeur en de titels 1*/2*/3* Instructeur welke bekomen worden door het afleggen van examens ingericht op het niveau van NELOS. Voor verdere inlichtingen omtrent het duikonderricht binnen ADC kan men zich wenden tot de duikschoolverantwoordelijke tijdens of na wekelijkse zwembadtraining.

Comments are closed