Lid worden

Lid worden

Om lid te kunnen worden moet men minstens 14 jaar oud zijn. Een doktersattest waaruit de geschiktheid blijkt, is tevens noodzakelijk om de duiksport te beoefenen.

Nieuwe leden worden elk jaar aanvaard begin september (met uitzondering van reeds gebrevetteerden minstens niveau 2*D die elk moment kunnen starten) en kunnen direct starten met de zwembadlessen. Ze nemen hiervoor contact op met de voorzitter en komen best eens langs op donderdagavond in het zwembad voor verdere kennismaking. Inschrijvingen kunnen tot 10 september via mail.

De kandidaat duikers kunnen genieten van drie gratis zwembadtrainingen voordat ze definitief lid worden. De kandidaat duikers moeten vanaf de eerste les wel over een basisuitrusting beschikken: duikbril, snorkel, loodgordel en zwemvinnen (zwembad).

De eerste open water duiken voor de kandidaat duikers worden gepland begin van de lente en hiervoor moeten de kandidaat duikers naast de basisuitrusting ook beschikken over een neopreenpak, kap, botten, handschoenen, buiten-water-loodgordel en buiten-water-vinnen. Duikfles, ontspanners, trimvest & de nodige meetinstrumenten kunnen voor de initiële duiken het eerste jaar bekomen worden via de club.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 130 euro per jaar en omvat lidgeld aan de club, het inkomgeld van het zwembad op donderdagavond, 24/24h luchtvullingen van flessen met de clubcompressor en de aansluiting bij NELOS. Via aansluiting NELOS is men verzekerd tegen eventuele medische & burgerlijke aansprakelijkheid kosten ten gevolge van het uitoefenen van de duiksport en ontvangt men het duikerstijdschrift Hippocampus.

Comments are closed